Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodní slovo:

Modelářství patří k velmi ušlechtilým činnostem  které rozvíjí technické znalosti z mnoha oborů (zpracování materiálů, konstrukční řešení, čtení výkresů , elektrotechnických  zapojení , z oboru RC řízení, letu modelů, řízení modelů, meteorologie …….atd.)

 

Modelářství je členěno na obory letecké, lodní, automobilové, raketové a plastikové. Každý obor je včleněn do národních Svazů modelářů ČR a do mezinárodních organizací.

 

Letecké modelářství v ČR je organizováno „ Svazem modelářů České republiky "( bližší informace lze získat na webové stránce SMČR  www.svazmodelaru.cz )

 

Svaz leteckých modelářů je zastoupen v mezinárodní organizaci FAI se sídlem v Paříži. Popularita této zájmové činnosti je vyjádřena 723 soutěžemi v různých kategoriích ( viz.  „Kalendář  soutěží leteckých modelářů“ ) pořádaných letecko -modelářskými kluby v ČR a 152 ostatními (nesoutěžními) akcemi – údaj za r.2015.

 

Zájmová činnost provozovaná v klubech ( LMK – letecko  modelářský klub ) ovlivňuje také osobnostní charakteristiky členů ( pečlivost, trpělivost, svědomitost, smysl pro kolektivní činnost, dochvilnost ….. atd.).

 

Současný stav modelářské činnosti hlavně spočívá v naplňování volného času v účasti na soutěžích nebo vyžití v kolektivu členů LMK na letišti při organizování soutěží, propagačních akcí …..atd.

 

Modelářská činnost je ulehčena i tím že existuje velké množství výrobců modelů ( v ČR  i zahraničí )  kteří produkují modely ( mnohdy úplné skvosty ) k této krásné a zajímavé činnosti.

 

Všem novým zájemcům z řad školáků, studentů, pracujících i důchodců kteří naplní svůj volný čas modelářskou činností přejí členové LMK Máj Karviná jen ty nejhezčí zážitky !

 

P.S.   Zájemci o tuto činnost navštivte naše modelářské letiště LMK Máj Karviná a shlédněte ukázky našich členů.